DE BOOG

De oudst bekende gegevens over een brug op deze locatie dateert van 1589. In een protocol wordt aangegeven dat zowel de Winsumers als de verderop wonenden aan de kosten voor de brug dienen mee te betalen.
De Boog kwam er om twee redenen, ten eerste was de houten brug aan vervanging toe en was het ook noodzakelijk om het grote Zijldiep uit te graven.

MONUMENT TREINRAMP RANUM

Bij de dijk in Westernieland, op steenworp afstand van het voormalige werkkamp, staan nu twee monumenten. Een voor de inpoldering van de Linthorst Homanpolder met als tekst “Dei nait wil diek’n mout wiek’n”. Het tweede monument staat onderaan de dijk. Daarop staat “ Ter nagedachtenis aan hen die hun beste krachten hebben gegeven aan de indijking van de polder en daarbij door een noodlottig ongeval om het leven

HOE WINSUMERZIJL OLDENZIJL WERD

Dankzij de Winsumerzijl kwam een deel van het overtollige water in de Hunze terecht. De Winsumerzijl heeft min of meer tot 1635 gefunctioneerd. Dat was het jaar waarin de rivierkronkels ten oosten van Garnwerd werden afgesneden. De naam Hunze verdween en werd vanaf toen Reitdiep genoemd.
Ook de naam Winsumerzijl verdween en veranderde in 1635 in Oldenzijl.

DE DRONE VAN KLEIN WETSINGE

Kerkgangers kent het Nederlands Hervormde zaalkerkje aan de Valgeweg niet meer, wel toeristen.  Binnen oogt het nieuw.Een smal wenteltrapje leidt naar boven, bij iedere tree hoor je het monotone geluid van het kerkuurwerk dichterbij komen. Naast de oude cijferplaat duwen radartjes de tijd vooruit.
Via een loopbrug op zolder kom je in de cockpit van de kerk,