FEERWERD Jacobuskerk

De aan Jacobus Maior gewijde kerk werd al in 1283 vermeld, maar vermoed wordt dat de kerk ouder is. De dikte van de muren en het grote formaat kloostersteen wijzen op een vroegere datum, waarschijnlijk begin 13e eeuw. Vermoedelijk had de kerk een recht gesloten koor met topgevel, maar omdat deze muur vrij dus is, kan deze ook later zijn opgetrokken. Daarnaast zijn er enkele indicaties dat de kerk overwelfd is geweest: naar buiten wijkende muren als gevolg van spatkrachten en afgekapte muraalbogen. In de noord- en zuidgevel van de westtravee zaten ingangen, nu verdwenen onder een pleisterlaag, de hooggeplaatste kleine romaanse ramen zijn naar beneden toe vergroot.

De toren is relatief jong, gebouwd in 1859 als onderdeel van een omvangrijke opknapbeurt. Deze toren is de opvolger van een houten dakruiter. En deze was waarschijnlijk weer de vervanger van een oudere toren waarvan de klok nu in Oostum hangt. Deze klok is in 1466 gegoten door Hendrick Kokenbacker. Op de klok staat de volgende tekst: ‘Maria bin ik geheten, de van Fervert lete mi gheten’.

Preekstoel en herenbanken stammen uit de 17e eeuw, het interieur is 19e eeuws en sober, terwijl de vloer in 1992 is gelegd tijdens de restauratie. In de ruimte voor de kansel ligt een aantal grafzerken, waarvan enkele uit de 16e eeuw. Bijzonder is de steen van Sicke Luersumma uit 1493. Het opschrift luidt: ‘ANNO DNI DUSENT CCCC ENDE XCIII OP MEYDACH DO STARFF SALIGHE SICKE LUERSUMMA BIDDET VOER DIE SIELE PR NR’. Op de hoeken van de steen staan de symbolen van de vier evangelisten: De mens (Mattheus), de arend (Johannes), de leeuw (Marcus), de stier (os, rund; Lucas). Sicke

Jakobus de Meerdere
Jakobus de Meerdere is uitgegroeid tot één van de bekendste heiligen uit de Rooms Katholieke kerk. Zijn naamdag is 25 juli. Hij is de patroonheilige van onder meer Spanje, Guatemala, Nicaragua, Montreal, Enschede, Den Haag, soldaten, ruiters, arbeiders, bewakers, hoedenmakers, dierenartsen, apothekers, drogisten, pelgrims en nog vele anderen.
Er zijn wereldwijd talloze kerken naar hem vernoemd. Binnen de christelijke iconografie is het attribuut van Sint Jacob een sint-jacobsschelp, die doorgaans bevestigt is aan zijn mantel, tas of hoed. Hij wordt beschouwd als een beschermheilige die kan helpen tegen onder meer artritis en reuma. Ook zou hij kunnen zorgen voor goed weer.

Behalve veel bewondering van zijn medestanders, wekten de preken van Jacobus ook veel ergernis op bij zijn tegenstanders. Met name de joodse hogepriester Abjatar zou het volk zeer tegen Jacobus hebben opgejut. De haatcampagne tegen Jacobus zou ertoe hebben geleid dat deze apostel uiteindelijk op bevel van Herodes Agrippa I zou zijn onthoofd. Dit zou geschied zijn in het jaar 44. Hij zou hiermee de eerste apostel of discipel van Jezus zijn, die een ‘martelaarsdood’ stierf

Na zijn dood zouden volgens een legende twee leerlingen (Athanasius en Theodorus) het lichaam van Jakobus, op een bootje dat geleid werd door een engel, naar het Iberisch Schiereiland gebracht hebben. Ze zouden hem in de berg Libredon (in Galicië) begraven hebben. Later zou dat graf gevonden zijn. Het graf werd een bedevaartplek en groeide uit tot één van de grootste bedevaartsplaatsen van de christelijke wereld: Santiago de Compostella.