WINSUM Torenkerk

De Torenkerk in Winsum is een middeleeuwse kerk waarvan de oudste delen stammen uit de late 11e  of in ieder geval 12e eeuw. Uit de oorspronkelijke bouwtijd resteren nog tufsteen fragmenten in de zuidmuur van het schip. Hoe het schip er oorspronkelijk heeft uitgezien valt, mede door het aanbrengen van grote spitsboogvensters in de 16e eeuw, niet meer te zeggen. Het schip heeft een eikenhouten kapconstructie.

Het huidige romanogotische koor dateert uit de 13e eeuw. Aan de buitenzijde is het vijfzijdige koor versierd met een fries in witte velden. Op het dak liggen originele monniken en nonnen.

De kerk heeft een toren uit 1693. De huidige toren vervangt een voorganger die waarschijnlijk een gereduceerd westwerk heeft gehad. De vorm van de huidige toren, met als bijzonderheid de houten buitentrap, suggereert dat ook deze een westwerk heeft. De trap is in 1975-1976 gereconstrueerd aan de hand van gevonden overblijfselen van de oorspronkelijke trap.

De kerk bezit een offerblok uit 1692, talrijke zerken uit de 17e eeuw en jonger. De klokkenstoel met klok is van N. Sickmans uit 1633 en heeft een diameter van 122 cm en een mechanisch smeedijzeren torenuurwerk van T. Pijttersz. uit Leeuwarden. Ook het uurwerk dateert uit 1633.

En dan de lange trap. Het waren waarschijnlijk molenbouwers die de toren hebben gemaakt, die waren bekend met een trap zoals die er nu weer staat. Weer, ja want deze trap werd in 1975 gerecontrueerd.