OMSNIJDINGSKANAAL

Het Omsnijdingskanaal, ook wel Hulpkanaal of Uitwateringskanaal genoemd begint bij de spoorbrug en loopt vervolgens langs de Onderdendamsterweg. Aan de andere kant van de provinciale weg doorkruist het de oude sportvelden om via een trieste duiker in het Winsumerdiep uit te monden. Deze duiker ligt nauwelijks zichtbaar tussen de woonboten verstopt.