NOORDHORN, een vermaning

Een vermaning of vermaanhuis is een kerkgebouw van een doopsgezinde gemeente.
De naam vermaning slaat op de navolging van Christus waartoe de doopsgezinde kerkgangers werden aangespoord (aangemaand) door de predikant (de vermaner). Het gebouw verving een eerdere vermaning uit de 16e eeuw. De Doopsgezinde Vermaning stamt uit 1838.
De vermaning in Noordhorn is gebouwd als waterstaatskerk, het heeft in de bouwstijl dan ook kenmerken van de 19e eeuwse Waterstaatsgebouwen.
Dit is te verklaren uit het feit dat men bij de bouwsubsidie ontving van Provinciale Staten en daardoor
onderworpen was aan overheidstoezicht op ontwerp en uitvoering. Het is een recht gesloten zaalkerk met halfronde (gesloten) vensters en een omlijste ingang.
De oorspronkelijke banken en preekstoel zijn in 1966 verwijderd en vervangen door losse stoelen en een lessenaar. Het gebouw is nog steeds in gebruik als kerk.