Bevrijdingsfoto’s Winsum

Twee heel bijzonder foto’s van de bevrijding van Winsum werden onlangs ontdekt. Ze werden genomen op 18 april 1945. Beide foto’s komen uit het fotoalbum van Ds. Nolle. Nolle was destijds hervormd predikant van Obergum, het is niet bekend of de dominee deze foto’s heeft gemaakt.

NOORDERRONDRITTEN

De Noorder Rondritten vinden hun oorsprong in Winsum als bij een vergadering in 1935 gesuggereerd wordt om een eenvoudige versie van de Elfstedentocht te houden. Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Noorder IJsbond werd op 8 januari 1940 de eerste Noorderrondrit gehouden met Winsum als startplaats. Er werden prijzen beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur, de Commissaris der Koningin en de Wierdastichting.

DE BOOG

De oudst bekende gegevens over een brug op deze locatie dateert van 1589. In een protocol wordt aangegeven dat zowel de Winsumers als de verderop wonenden aan de kosten voor de brug dienen mee te betalen.
De Boog kwam er om twee redenen, ten eerste was de houten brug aan vervanging toe en was het ook noodzakelijk om het grote Zijldiep uit te graven.