DROGE VOETEN DANKZIJ WATERWOLF

‘Verlaging van den waterstand brengt meerdere koren in het land’ staat op de gevel van het gemaal Waterwolf bij het gehucht Electra.
Het gehucht met slechts enkele huizen en een camping dankt haar naam aan de naam van het waterschap dat destijds verantwoordelijk was voor de afwatering van het Reitdiep. Waar Kommerzijlsterrijte en Reitdiep samenkomen bouwde men 100 jaar geleden het eerste elektrische gemaal van ons land. In dit lege vlakke deel van het Reitdiepgebied verwacht je niet een uit rood baksteen opgetrokken gebouw met glimmende pijpen en hoge romaans aandoende ramen. Het is een industrieel erfstuk dat in haar somberheid drukkend werkt op het landschap. Een landschap dat altijd dreigt aan natte voeten ten onder te gaan.
Tot de afsluiting in 1877 voerde het Reitdiep overtollig water uit het achterliggende gebied naar zee. Door dichtslibben van de geul in het Lauwerszeemonding kon er onvoldoende water worden afgevoerd richting Waddenzee, bij veel regenval kwamen grote gebieden onder water te staan. In 1913 werd besloten een gemaal te bouwen, dat op 11 november 1920 door koningin Wilhelmina werd geopend.
Grote gietijzeren schroefpompen konden per minuut twee zwembaden aan water wegzuigen. In 1997 was dat onvoldoende en kwamen er twee kleine pompen bij om de bodemdaling door gaswinning te compenseren.
De waterwolf ligt niet in Zoutkamp, maar vijf kilometer landinwaarts. Een van de belangrijkste redenen hiervan was om van het Reitdiep tussen het gemaal en Zoutkamp een bergboezem  te maken. Bij ongunstige weersomstandigheden kon hier tijdelijk boezemwater in worden opgeslagen dat bij betere omstandigheden uitgesluisd wordt. De krachtige uitstroom transporteerde vervolgens slib verder de Lauwerszee in. Ook gaf de bergboezem de mogelijkheid het achterland regelmatiger te bemalen, hetgeen een besparing op energiekosten oplevert.