LES TRANCES DE VIE

Begraven worden zonder grafmonument kwam vroeger veel voor. Ook verdwenen grafstenen zonder dat het graf, zoals dat zo fraai heet, werd geschud. Op het kerkhof van de Nicolaaskerk resteren wellicht daarom nog een paar grafstenen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
In maart 2007 kwam daar een kunstwerk van de Brusselse kunstenaar Pieter Laurens Mol bij. Het is een nauwelijks opvallend sieraad ter herinnering aan de vele gestorvenen die hier nog liggen.
Het door de Stichting Oude Groninger Kerken geplaatste beeld neemt een onopvallende plek in op enige afstand van de grafstenen. Wie niet beter weet denkt dat het kunstwerk ook een graf is.
Het uit twaalf vlakke stenen bestaande beeld hellen licht achterover, steeds iets verspringend staan ze in een rij.  

Pieter Laurens Mol probeert twee kunstvormen te koppelen. Het is het idee van conceptuele kunst die hij passend wil maken met traditionele kunst. Bij conceptuele kunst is de uitwerking minder belangrijk, daarbij gaat het om het idee. Traditionele kunst is vooral gericht op schoonheid passend in de omgeving. Traditionele kunst en conceptuele kunst combineren is ongebruikelijk, ze lijken tegenover elkaar te staan.

De kunstenaar kwam op het idee toen hij, misschien wel bij een begrafenis, plakjes cake los tegen elkaar zag staan.
Op de stenen staan randschriften die dierbare overledenen karakteriseren. Deze teksten horen als het ware bij een grafrede.
Dit idee van de kunstenaar verbond hij met een passend beeld van twaalf stenen. Die stenen lijken op een monument, zoals je vaak aantreft op een begraafplaats.
“ LES TRANCES DE VIE” valt niet op, het kunstwerk hoort bij het kerkhof en daardoor is het weer een traditioneel beeld.  

Randschriften:
IN LICHTE STEMMING KRACHTIG
BESTENDIG RITMISCH.
NIET TE SNEL
SIERLIJK ERG KALM.
EERDER TRAAG
LEVENDIG. NIET HOOGDRAVEND
ZEER RUSTIG. NOGAL INGETOGEN
IN VASTE MAAT. MET BEZIELING
LUCHTIG. NIET GEHAAST
STATIG EN GEVOELIG
OPGEWEKT. NIET TE LANGZAAM
OP ZANGERIGE WIJZE.

Het kunstwerk is uitgehouwen door steenhouwerij Bertus Onderwater in opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken.
‘Les trances de vie’ wil zeggen: sneden of plakken uit het leven.

Bron:
Weekkrant van de begraafplaats 3 juni 2018
Stichting Oude Groninger kerken, oktober 2013, pagina 124