GEDOE OM HET GROTE RIET

In een kleine poel op de hoek van de Geert Reindersstraat en de C.F. van Sytzamastraat steken ijzeren buizen uit het water omhoog. De gemeentelijke zorg voor poel en watertje blijven soms achterwege. Dat zijn de momenten dat in de zomer het kunstwerk opgaat in de natuur. Omwonenden valt het kunstwerk nog amper op, passanten zien het niet.

Het Grote Riet van Henk Oelen lijkt verscholen, maar staat heel toepasselijk in het water. De titel verwijst direct naar wuivende riethalmen die het beeld vaak omringen.
In de stalen gegalvaniseerde stengels hangen zachtgroene vierkanten en een cirkel.
Het kunstwerk kwam tot stand nadat er elders een houten voorbeeld was tentoongesteld.

In 1992 zei de kunstenaar over dit beeld:  
“Monumentale beelden in opdracht komen bij mij vooral voort uit het vrije werk en veel minder uit de omgeving. Allereerst is er een beeld en vervolgens zoek ik naar de mogelijkheid om het in groot formaat uit te voeren. Dan wordt het ontwerp zo aangepast dat het beeld de plek ten goede komt en andersom.”
In de plastiek hing Oelen naar eigen zeggen een ronde houten ‘patrijspoort’ en vijf lege ‘schilderlijsten’. Volgens hem zijn dat kijkvensters.
Door de manier waarop de lege lijsten in de stengels hangen zie je, als je om het kunstwerk loopt, telkens iets anders.
De kunstenaar was niet op zoek naar zo’n natuurlijke omgeving. Dat was de wens van de opdrachtgever, in dit geval de gemeente Winsum.

Het beeld werd in 1990 geplaatst ter afronding van de herinrichting van de kom van Winsum. De eerste aanzet tot die aanpassing was er al in 1982, pas in 1986 gaf de raad haar goedkeuring. Toen eindelijk het herinrichtingsproject klaar was wilde men dit met een kunstwerk bezegelen.

De aankoop en plaatsing van het kunstwerk werd begroot op 20.000 gulden.  
Aanvankelijk was het de bedoeling Het Grote Riet elders op een kruispunt of in een parkje te plaatsen. Door ruimtegebrek en bezwaar van omwonenden kon dat geen doorgang vinden. De locatie aan de Geert Reindersstraat was vervolgens het beste en meest passende alternatief. Plaatsing in het water viel duurder uit, het begrootte budget was te krap.
Zoals dat vaker gaat werd er toch weer een potje gevonden.

Ook Oelen moest bezuinigen door zelf aan de slag te gaan in de inmiddels ter ziele gegane Winsumse metaalfabriek Pol.

Bron:
Nieuwsblad van het Noorden 17 maart 1989
Nieuwsblad van het Noorden 22 augustus 1992
Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente, p 207